Teslić: Tri terenske ambulante dobile mini laboratorije! (FOTO)

Tri terenske ambulante teslićkog Doma zdravlja dobile su mini laboratorije. Cilj je, kako iz uprave poručuju, zdravstvene usluge što više približiti pacijentima.

Zadnjih nekoliko godina teslićki Dom zdravlja u saradnji sa opštinskom upravom u kontinuitetu radi na unapređenju rada terenskih ambulanti. Direktor ove ustanove Mladen Kovanušić ističe da je jedno od ključnih opredjeljenja menadžmenta približiti zdravstvene usluge stanovništvu u ruralnim područjima. Nakon uređenja prostora i nabavke prateće opreme, na red je došlo uvođenje mini laboratorijskih procedura.

„Evo ovdje smo u Pribiniću, u jednoj od tri ambulante gdje ćemo instalirati mini labaratorijsku opremu. Pored Pribinića, opremu ćemo instalirati u ambulantama u Blatnici i Čečavi. Vrijednost opreme je oko 10 000 KM i komplet je finansirano iz Opštine Teslić.“ – rekao je Kovanušić

Mini laboratorije koje su instalirane u tri najveće terenske ambulante vrlo su bitne ljekarima za rad u porodičnoj medicini, a ujedno trebalo bi da olakšaju dostupnost usluga pacijentima koji su na antikoagulantnoj terapiji.

„Labaratorijske pretrage koje planiramo uvesti u područne ambulante u Pribiniću, Čečavi i Blatnici podrazumijevaju utvrđivanje količine protrombina u krvi i određivanje vrijednosti INR-a za pacijente koji su do sada morali iz tih terenskih ambulanti svakih sedam dana, odnosno petnaest, a pojedini i mjesečno da dolaze ovdje u glavnu labaratoriju. Takođe uvodimo i određivanje pojedinih upalnih parametara kao što su sedimentacija i fibrinogen. I moram da napomenem da smo već ranije u većinu terenskih ambulanti uveli određivanje lipidograma, odnoso količine holesterola i triglicerida u krvi.“ – naveo je Stojan Smiljanić, pomoćnik direktora za medicinska pitanja.

Do kraja godine teslićki dom zdravlja trebalo bi da stavi u funkciju novi prostor glavne laboratorije i porodične medicine, a u planu je i nabavka sanitetskog vozila, kao i zamjena krova na zgradi hitne pomoći.

Izvor: Opština Teslić