Teslić: 5000 KM za zapošljavanje

Opština Teslić raspisala je javni oglas za dodjelu podsticajnih sredstava za zapošljavanje nezaposlenih lica u oblasti proizvodne djelatnosti u iznosu od 5.000 KM po jednom radnom mjestu.

podsticaji-5000KM

Pravo na dodjelu podsticajnih sredstava imaju svi domaći poslodavci koji se bave proizvodnim djelatnostima, pod uslovima utvrđenim Odlukom o stimulativnim mjerama i uslovima dodjele podsticajnih sredstava za zapošlјavanje nezaposlenih lica.

Podsticaji se dodjeljuju poslodavcima koji ponude zapošljavanje minimalno dva radnika koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošlјavanje i koji nisu smanjivali broj zaposlenih u posljednja tri mjeseca.

Poslodavci su dužni novozaposlene radnike zadržati u radnom odnosu najmanje 24 mjeseca. Odjelјenje za privredu i društvene djelatnosti će pratiti realizaciju ugovorenih obaveza poslodavaca u pogledu broja zaposlenih i vremenskog perioda trajanja radnog odnosa novozaposlenih lica, o čemu će, jednom godišnje, informisati Skupštinu opštine Teslić o dinamici i stepenu realizacije ugovorenih obaveza od strane investitora.

(opstinateslic.com)