Američki volonteri u izgradnji pješačke staze

Opština Teslić inicijator je izgradnje pješačke staze duž rijeke Velike Usore. U sklopu ovog projekta u izgradnji pješačke staze uključeni su kadeti Američke vojske i domaći volonteri.

americki-volonteri-u-izgradnji-pjesacke-stazeNačelnik opštine Teslić Milan Miličević istakao je da će se radovi nastaviti i dalje vlastitim snagama, čemu doprinos daju i volonteri iz našeg grada.

-Osim svoje radne snage Američki volonteri su uložili oko 3.000 dolara za alat, odnosno za rad mašina. Ova ekipa radiće na izgradnji pješačke staze sedam dana, rekao je Miličević.

Osim kadeta Američke vojske i domaćih volontera u rad su aktivno uključeni i radnici Komunalnog preduzeća „Komunalac”.

Izvor: opstinateslic.com