eTe oglas: Posao za tri nastavnika i sekretara u OŠ “Petar P. Njegoš”

Na sajtu Zavoda za zapošljavanje objavljen je Konkurs na kojem se traže tri  nastavnika raznih profila u teslićkoj Osnovnoj školi “Petar Petrović Njegoš”, te sekretar škole. Potrebni su nastavnici/profesori tehničkog obrazovanja i informatike, fizike i hemije. 

skola

OPIS RADNOG MJESTA

1. Nastavnik/profesor tehničkog obrazovanja i informatike – 1 izvršilac, na određeno vrijeme do povratka radnika s porodiljskog odsustva, odnosno do povratka radnika s funkcije, puna norma, bez radnog iskustva- pripravnik;
2. Nastavnik/profesor fizike, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, nepuna norma odnosno 18 časova, bez radnog iskustva- pripravnik;
3. Nastavnik/profesor hemije, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme, nepuna norma odnosno 10 časova, bez radnog iskustva- pripravnik;
4. Sekretar škole – diplomirani pravnik, 1 izvršilac, na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, puna norma, sa radnim iskustvom na istim ili sličnim poslovima i položenim stručnim ispitom,

Detalji…

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

I Opšti uslovi:
Opšti uslovi koje kandidati trebaju da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:
a) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog zbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

II Posebni uslovi:
Članom 3. tačka p), tačka r), tačka m) i tačka o) Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih sardnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 77/09, 86/10 i 25/14) propisani su posebni uslovi u pogledu stručne spreme za radna mjesta pod brojem 1, 2, i 3.

Članom 123. stav 1. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju Republike Srpske (,,Službeni glasnik Reublike Srpske“ broj: 74/08, 71/09 i 104/11) propisani su posebni uslovi u pogledu stručne spreme za radno mjesto pod brojem 4.

Za radno mjesto pod tačkom 4 konkursa potrebno je radno radno iskustvo u struci u trajanju najmanje od dvanaest mjeseci.

III Dokumenti koji se prilažu uz potpisanu prijavu:
a) ovjerena foto-kopija dipolme o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent,
b) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
v) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za radno mjesto pod tačkom 4 konkursa,
g) uvjerenje o radnom stažu za radno mjesto pod tačkom 4 konkursa,
d) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
đ) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom,
e) izvod iz matične knjige umrlih, za umrlog roditelja, ukoliko se radi o kandidatu bez jednog ili oba roditelja, a koji nije stariji od 26 godina života,
ž) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležne za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
z) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležne za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
i) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležne za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

Prijave sa potrebnim dokumentima slati na adresu ili predati neposredno u prostorije JU Osnovne škole „Petar Petrović NJegoš“ Teslić, Karađorđeva 37, 74 270 Teslić, sa naznakom „ZA KONKURS “.

Sa prijavljenim kandidatima, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, će se obaviti test i interviju dana 05.09.2016. godine u 11:00 sati u prostorijama škole.

Kandidati se neće naknadno pozivati na test i intervju, a ako se na istom ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Podnesena ovjerena dokumentacija se ne vraća kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u „Glasu Srpske“.

Izvor: ZZZRS/eTeslic.com