eTe oglas: Posao za 14 nastavnika u Srednjoj školi “Jovan Dučić”!

Na sajtu Zavoda za zapošljavanje objavljen je Konkurs na kojem se traži 14 nastavnika raznih profila u teslićkoj Srednjoj školi “Jovan Dučić”. Potrebna su dva nastavnika fizike, te po jedan nastavnik filozofije, sociologije, psihologije, poslovne komunikacije, francuskog jezika u kulinarstvu, crtanja i slikanja, nastavnik stručnih predmeta u zanimanju tekstilni tehničar, biologije, ekologije i zaštite životne sredine, umjetničkog oblikovanja, likovne kulture i muzičke kulture. 

posao

OPIS RADNOG MJESTA

1. Nastavnik fizike – 1 izvršilac, puna norma na neodređeno vrijeme, lice bez radnog iskustva – pripravnik,

2. Nastavnik fizike – 1 izvršilac, 6 časova na određeno vrijeme do 31.08.2017.godine, lice sa radnim iskustvom,

3. Nastavnik filozofije – 1 izvršilac, 17 časova na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, lice sa radnim iskustvom,

4. Nastavnik sociologije – 1 izvršilac, 6 časova na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, lice sa radnim iskustvom,

5. Nastavnik psihologije – 1 izvršilac, 10 časova na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, lice sa radnim iskustvom,

6. Nastavnik poslovne komunikacije – 1 izvršilac, 6 časova na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, lice sa radnim iskustvom,

7. Nastavnik francuskog jezika u kulinarstvu – 1 izvršilac, 6 časova na određeno vrijeme do 31.08.2017.godine, lice sa radnim iskustvom,

8. Nastavnik crtanja i slikanja – 1 izvršilac, 2 časa na određeno vrijeme do 31.08.2017.godine, lice sa radnim iskustvom,

9. Nastavnik stručnih predmeta u zanimanju tekstilni tehničar – 1 izvršilac, 4 časa na određeno vrijeme do 31.08.2017.godine, lice bez radnog iskustva – pripravnik,

10. Nastavnik biologije – 1 izvršilac, 8 časova na određeno vrijeme do povrataka radnika sa porodiljskog odsustva, lice sa radnim iskustvom

11. Nastavnik ekologije i zaštite životne sredine – 1 izvršilac, 2 časa na određeno vrijeme do 31.08.2017.godine, lice sa radnim iskustvom

12. Nastavnik umjetničkog oblikovanja – 1 izvršilac, 2 časa na određeno vrijeme do 31.08.2017.godine, lice sa radnim iskustvom,

13. Nastavnik likovne kulture – 1 izvršilac, 1 čas na određeno vrijeme do 31.08.2017.godine, lice sa radnim iskustvom,

14. Nastavnik muzičke kulture – 1 izvršilac, 1 čas na određeno vrijeme do 31.08.2017.godine, lice sa radnim iskustvom.

Detalji…

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“ broj: 01/16) kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“ broj: 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik RS“ broj: 29/12, 80/14 i 83/16), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik RS“ broj: 34/15 i 83/15) i Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik RS“ broj: 102/14 i 42/16).
U slučaju da je na konkursu traženo radno iskustvo, a ne prijavi se kandidat sa radnim iskustvom, razmatraće se i prijave kandidata bez radnog iskustva-pripravnika.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, što dokazuju uvjerenjem o državljanstvu,
da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih,
da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti iz tačke 4. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su obavezni dostaviti i sljedeću dokumentaciju:
ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (ukoliko je lice bilo prijavljeno ili je trenutno prijavljeno na evidenciji nezaposlenih lica),
uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko sa kandidat prijavljuje na raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,
uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.
uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sledeću adresu: JU Srednjoškolski centar “Jovan Dučić“, ul. Karađorđeva bb, 74 270 Teslić, sa naznakom prijava za javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u ponedeljak, 05.09.2016. godine u 12.00 časova u prostorijama škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na konkurs komisija neće razmatrati, već samo evidentirati i donijeti zaključak kojim se prijava odbacuje.

Izvor: zzzrs