Konkurs za najmlađe Teslićane: Moja porodica

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana porodice, Turistička organizacija opštine Teslić i Dom zdravlja “Sveti Sava” Teslić, juče su raspisali Konkurs za izbor najboljih literarnih i likovnih radova na temu “Moja porodica”. 

Na konkursu mogu učestvovati djeca predškolskog uzrasta, kao i učenici od I do V razreda osnovnih škola sa područja opštine Teslić.

Konkurs je nagradnog karaktera, a nagrade će se dodijeliti autorima najboljih likovnih ostvarenja, i to u konkurenciji djece predškolskog uzrasta, kao i autorima najboljih literarnih radova u konkurenciji učenika osnovnih škola od I do V razreda.

Nakon što stručna komisija izabere najbolje literarne radove u konkurenciji učenika osnovne škole od od I do V razreda i najbolje likovne radove u konkurenciji djece predškolskog uzrasta, isti će biti nagrađeni novčanim iznosima po kategorijama i to:

1) za prvo mjesto 300 KM,
2) za drugo mjesto 200 KM i
3) za treće mjesto 100 KM.

Predviđeno je da na konkurs djeca predškolskog uzrasta mogu, uz prijavni list, dostaviti po jedan likovni rad na zadatu temu, dok za literarni rad učenici osnovne škole od I do V razreda mogu da dostave po jedan rad u formi priče, pjesme ili eseja na zadatu temu.

Literarne i likovne radove slati na adresu: JU Turistička organizacija Teslić ulica Svetog Save broj 15, 74270 Teslić, ili lično predati u sjedište Turističke organizacije Teslić, sa naznakom KONKURS – IZBOR NAJBOLJIH LITERARNIH I LIKOVNIH RADOVA NA TEMU „MOJA PORODICA“. (KONTAKT TEL.: 053/430-058)

Rok za dostavu radova je 10.05.2017. godine.

Proglašenje najboljih radova po kategorijama biće obavljeno 14.05.2017. godine sa početkom u 16 časova u JUSC „Radolinka“ Teslić, na održavanju manifestacije u povodu Međunarodnog dana porodice.

Prijavni list se može preuzeti ovdje. 

Izvor: Turistička organizacija