• Građani Teslića 3. marta o opozivu načelnika Milana Miličevića